"Kertész leszek, fát nevelek"

A jó kertész ügyel arra, hogy a fa növekedése harmonikus és kiegyensúlyozott legyen. A gyermekeknél is ez a legfontosabb szempont, ügyelni az alapképességek, készségek optimális fejlődésére. A részképesség-gyengeségek az alapfunkciók rendellenes működésével tanulási és magatartási zavarokat okozhatnak.

  • Részképesség-gyengeség probléma feltárása vizsgálóeljárással 4-12 éves korú gyermekek részére. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területére terjed ki, mely a figyelem, az észlelés, észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, szerialitás, téri tájékozódás.
  • Beszéd észlelési, beszéd megértési folyamat működésének nehézségei, kommunikáció fejlesztése.
  • Mozgásterápia a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére.
  • Ló asszisztált fejlesztés: nagy mozgások, finom mozgások koordinációja, tartási hibák csökkentése, egyensúly érzék fejlesztése, az érzelmi, akarati élet, szocializáció elősegítése, önállóságra való nevelés, fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, kötelességtudat kialakítása, segítségadás, önzetlenség, szeretet, személyiség fejlesztése, önmagunk megismerése.

Sok szeretettel várom azokat a gyermekeket 4-12 éves korig, akiknél a fenti területeken észlelhető probléma.

Összeállítottam egy csomagot, melynek kedvezményes ára most 15.000 Ft. A csomagra itt, a honlapomon is regisztrálhattok. A csomag tartalmazza az alábbiakat:
  1. alkalom:  20 perces konzultáció a szülővel
  2. alkalom:  vizsgálóeljárás
  3. alkalom:  fejlesztő program kijelölése
  4. alkalom:  30 perces lóasszisztált fejlesztés
Utánkövetés alkalmanként: 3.000 Ft

További tájékoztatás telefonon: 06(30)602-7816 - kapcsolat

Érdekel a csomag